Het keuren van trappen, ladders, valbeveiligingen, rolsteigers en elektrisch handgereedschap

Nieuwsberichten
Nog te veel overtredingen op kleine bouwplaatsen
21 - 01 - 2016

Nog te veel overtredingen op kleine bouwplaatsen

 

Nieuwsbericht | 21-01-2016

 

Het aantal overtredingen op kleinere bouwlocaties neemt de afgelopen jaren langzaam af van 84% naar 74%. De Inspectie SZW zet echter wel steeds zwaardere handhavingsinstrumenten in. Duidelijk is dat ondanks alle acties in deze sector het aantal overtredingen en ongevallen nog steeds hoog is. Veilig werken op hoogte in de bouw en het voorkomen van valgevaar vraagt om continue aandacht en alertheid van alle betrokken partijen.

Tijdens de laatste controle van mei tot juni vorig jaar zijn 460 bouwlocaties geïnspecteerd. Op 340 locaties (74%) was er sprake van één of meer overtredingen. In totaal zijn 514 overtredingen geconstateerd. Het grootste aantal overtredingen (305, 59%) betreft het niet goed voorkomen van valgevaar. Ook (rol)steigers worden niet overal goed gebruikt.

De Inspectie SZW heeft het vigerende handhavingsbeleid strikt toegepast en heeft dus steeds zwaardere handhavingsinstrumenten ingezet. In 330 gevallen werd het werk stilgelegd, waarbij in 150 gevallen een boete werd aangezegd omdat er daadwerkelijk werd gewerkt. De Inspectie SZW constateert dat de combinatie van frequente inspectieacties, technische ontwikkelingen en de inzet van voorlichting, niet voldoende is om het aantal overtredingen en ongevallen sterk terug te dringen. Veilig werken op hoogte in de bouw en het voorkomen van valgevaar vraagt om continue aandacht en alertheid van alle betrokken partijen.

De Inspectie SZW controleert jaarlijks of ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Er gebeuren met deze alledaagse arbeidsmiddelen op bouwterreinen nog steeds veel ongevallen. Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. De Inspectie zal deze sector blijven controleren en zal hard optreden tegen die bedrijven die consequent de Arbowet niet of onvoldoende naleven.

 

Bron Inspectie SZW


Ook zzp'er krijgt boete arbowet.
28 - 01 - 2015


De inspectie SZW - vroeger Arbeidsinspectie - aarzelt niet: ook een zzp'er die zich niet aan de arbowet houdt, krijgt een boete. Wie als zzp'er een andere zzp'er inhuurt en aanstuurt, wordt als werkgever gezien. Onveilig werken wordt dan duur.

 

De inspectie SZW stond deze week met een duidelijke boodschap op de beurs Vakman Event in Utrecht: ook zzp'ers worden gecontroleerd. Sinds 1 juli 2012 zijn verreweg de meeste bepalingen van de Arbowet ook op zzp'ers van toepassing. Dus: werken met gekeurd gereedschap en zorgen dat alles veilig is, voor uzelf, bewoners en passanten.
Ook al werkt een zzp'er alleen, de Inspectie SZW kijkt of een steiger goed is opgezet en geschoord. Gebruik ook geen ladder bij een klus bover de 10 meter, want ook dan grijpt de inspectie in. Wie met werknemers samenwerkt, moet zich aan álle bepalingen van de Arbowet voor werknemers houden: gelijke monniken, gelijke kappen.

 

Boete als werkgever

 

Vraagt u hulp aan een collega zzp'er die zelf over een VAR beschikt? Dan is het nog geen enkele garantie dat de Inspectie SZW u allebij als zzp'er inschat. Bepalend is wie de aansturing heeft. Geeft u uw collega aanwijzingen, brengt u gereedschap of materiaal mee? Dan ziet de Inspectie SZW u als 'werkgever'. Dan moet u ook een Risico Inventariesatie & Evaluatie van het werk maken", aldus De Jong van de Inspectie SZW tijdens de beurs Vakman Event. De boete is niet flauw. Maar vergeet ook de aansprakelijkheid niet als uw collega iets overkomt..... Afgezien van alle ellende kan de financiële schade in de tonnen lopen.

 

Niet 'onder toezicht'

 

Er is wel een oplossing voor: zorgen dat u en uw collega allebei echt zzp'er zijn. Dus: allebei voor een deel van de klus offerte maken en rekeningen sturen. En allebei op eigen gezag werken, dus niet de één 'onder toezicht' van de ander.

 

 

Bron: www.zelfstandigenbouw.nl


Extra controle op bouwlocaties in binnensteden
15 - 04 - 2013

Extra controle op bouwlocaties in binnensteden

 

15 april 2013

In de periode van 15 april tot en met 8 mei 2013 voert de Inspectie van SZW opnieuw intensief controle uit op het veilig gebruik van klimmaterieel en rolsteigers op bouwlocaties in binnensteden. Met deze extra controle wil de Inspectie valgevaar verder terugdringen.
 

Met name de kleinere bouwlocaties worden gecontroleerd. Hier werken vaak meerdere bedrijven tegelijk en in beperkte ruimte aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud, sloop- en installatiewerk. Het juiste gebruik van ladders, trappen, kamersteigers en rolsteigers staan centraal. Wanneer tijdens de extra controle overtredingen worden vastgesteld en boetes worden opgelegd, kunnen de bedrijven gegarandeerd een vervolgbezoek van de Inspectie verwachten. Het bedrijf moet bij het 2e bezoek aantonen dat de noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht en de arbo-zorg op orde is.
 

Bij een vergelijkbare controleactie vorig jaar constateerde de Inspectie SZW dat op 84% van de onderzochte locaties onveilig werd gewerkt. Er werden toen ruim 650 bouwlocaties bezocht. In 265 gevallen werd het werk zelfs onmiddellijk stilgelegd. Mede naar aanleiding hiervan zijn door de Stichting Arbouw twee nieuwe A-bladen uitgegeven; één voor rolsteigers en één voor ladders en trappen. Brancheorganisatie VSB presenteerde eerder dit jaar verbeterde werkmethoden om rolsteigers veilig op en af te bouwen.
 

Vanwege de ernst van het risico blijft de Inspectie SZW de komende jaren aandacht besteden aan valgevaar. Bedrijven die bij herhaling dezelfde overtreding begaan worden streng aanpakt.
 

Bron: Inspectie SZW


ZZP-er en gekeurd materiaal
29 - 07 - 2012


ZZP-er en gekeurd materiaal - 27-09-2012

De Zelfstandige zonder personeel is en blijft verantwoordelijk voor het gebruiken van gekeurd en dus veilig materieel op bouwplaatsen.

Op 26 september 2012 heeft de Stichting ZZP Nederland het volgende nieuwsbericht geplaatst:

 

ZZP Nederland:

Ook voor zzp’ers is het op heel veel kleine bouwlocaties in de binnenstad vaak onveilig werken. Op maar liefst 84% van deze locaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladder en trappen. Dit jaar heeft de Inspectie 71 boetes opgelegd (bij controle op 650 bouwlocaties), waarvan drie aan werknemers die onveilig werkten terwijl de werkgever wel had gezorgd voor een veilige werkplek.

 

Dodelijke afloop

Jaarlijks gebeuren er bij onderhoud aan gebouwen zo’n 10 tot 15 ongevallen met dodelijke afloop, meestal door een val van een ladder of steiger. Op de locaties waar zaken mis waren, ging het in ruim de helft van de gevallen om onveilig gebruik van rolsteigers, omdat ze niet volgens de reglementen worden gebruikt.

Door de beperkte ruimte van kleine bouwlocaties in de binnenstad is het vaak moeilijk om het juiste materiaal op zijn plaats te krijgen en op te stellen. Ook ligt er vaker materiaal in de weg, waardoor ongelukken eerder gebeuren.

 

Ook ZZP’ers verplicht

Ook laten bedrijven hun ladders en trappen vaak niet jaarlijks laten keuren. Veel zzp’ers realiseren zich niet dat deze verplichting op bouwlocaties ook voor hen geldt. Stichting ZZP Nederland gaat zijn achterban hierover informeren.

Bij de bedrijven die tijdens deze controleronde een boete hebben gekregen, gaat de Inspectie SZW in 2013 opnieuw controleren

 

Einde bericht, bron: ZZP Nederland


SchildersVakkrant: 'Klanten waarderen onafhankelijkheid' van Keurmeestersapeldoorn.
20 - 07 - 2012

APELDOORN – De meeste keuringen van klimmaterieel en van elektrische apparatuur in de schildersbranche in de regio Apeldoorn werden uitgevoerd door merkgebonden keurmeesters. Daar heeft het merkonafhankelijke KeurMeestersApeldoorn verandering in gebracht.

Henk ten Teije en John Sangers komen beiden uit de schilderssector.
Met hun verfgroothandelservaring zijn ze goed op de hoogte van wat er in de sector speelt.
Vanuit een boventalligsituatie moesten ze uitzien naar een nieuwe nieuwe baan. Reden om eind 2010 KeurMeestersApeldoorn (KMA) te starten.


Ten Teije:

‘Na een oriëntatiefase kwamen we erachter dat elektrische apparatuur en klimmaterieel eigenlijk alleen merkgebonden werd gekeurd. Onafhankelijk keuren bestond nauwelijks. Alleen al een informatief rondje langs voor ons bekende schildersbedrijven leverde meteen opdrachten op.’


Sangers en Ten Teije behaalden hun papieren ‘gecertificeerd Keurmeester Elektrisch gereedschap volgens NEN 3140’ en ‘gecertificeerd Keurmeester Klimmaterieel volgens NEN 2484’ en 'gecertificeerd Keurmeester Hijs, Hef en Valbeveiligingsmiddelen volgens NEN 818 / EN 361 / EN 363' en  gingen aan de slag.
‘In principe altijd met zijn tweeën’,
vertelt Sangers, ‘Henk doet vaak het klimmaterieel en ik de elektrische apparatuur. Eventuele reparaties horen daarbij, het liefst direct op locatie. Voor de meest voorkomende veiligheidsreparaties aan elektrische apparatuur hebben we de onderdelen bij ons. Voor klimmaterieel hebben we zo’n beetje alles op voorraad.’

Met onafhankelijkheid onderscheidt KMA zich van de merkgebonden keuringen.
Sangers: ’We hoeven niets te verkopen; we keuren en repareren alleen. Niet één merk, alle merken. Dat waardeert de klant.’


Daarnaast probeert KMA optimaal te servicen. Ten Teije: ‘Wij snappen dat keuringen voor schildersbedrijven
op zaterdag beter uitkomen. Dat kan. Een keuring na werktijd kan ook. Bij ons dus geen 9 tot 5-mentaliteit.’

Het zijn eerder de kleinere bedrijven die aanspraak maken op de flexibiliteit van KMA dan de grotere.
Sangers: ‘Grotere bedrijven organiseren hun zaken beter. De keuringen zijn er gemakkelijker te
spreiden. Ook staat in het Plan van aanpak van grotere bedrijven die onder controlerende organisaties
zoals de Rijksgebouwendienst werken, vaak duidelijk omschreven dat ze met goedgekeurd materieel
moeten werken. Dat staat in hun RI&E en is bijvoorbeeld in een ISOcertificering vastgelegd. Kleinere
bedrijven ontspringen de dans wel eens, maar als het mis gaat en ze geen geldige keuring kunnen overleggen, heb je toch iets uit leggen.
Keuren is verplicht; minimaal één keer per jaar. En daarbij zeggen we altijd: veiligheid begint bij jezelf.
Zelf visueel controleren blijft het gehele jaar door belangrijk. Een inspectie is slechts een momentopname'.

 

 Bron: Schildersvakkrant


wetgeving ladders en trappen
- -

Inleiding wetgeving ladders en trappen

Veiligheid van arbeidsmiddelen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. In de Arbowet staat echter niet vermeld wat de wetgever nu onder een “veilige” machine verstaat. Het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, biedt hier een verdere uitleg.
 

Het Arbobesluit artikel 7.4 “Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen” beschrijft dat een arbeidsmiddel zodanig is geplaatst of ingericht dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.
 

Dit is lastig te interpreteren. Vooral omdat beschreven wordt dat het gevaar voor verschuiven, omvallen en kantelen zoveel moet worden voorkomen…. Juist dit is een van de grote gevaren van het gebruik van ladders, trappen en rolsteigers.
 

De Arbobeleidsregels beschrijven op welke wijze de Arbeidsinspectie de geldende wetgeving interpreteert en dus ook handhaaft. Dit worden ook wel minimale beschermingsniveaus genoemd. Een werkgever mag dus ook een andere vergelijkbare norm, bijvoorbeeld een Duitse of Amerikaanse norm hanteren. Uitgangspunt is dat minimaal een gelijk veiligheidsniveau wordt bereikt.
 

Beleidsregel 7.4-4 sprak over “Ladders die gebruikt worden als toegangsmiddel of als arbeidsmiddel dienen tenminste te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)”. Ladders welke gebruikt worden door particulieren dienen eveneens te voldoen aan het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel.
 

Dagelijks vinden er ongevallen met ladders en trappen plaats. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is bron van vele ongevallen. De manier van werken en ondeskundig gebruik zijn vaker de oorzaak dan het klimmaterieel zelf. Gebrek aan kennis over de eigenschappen van het klimmaterieel en de onbekendheid met de juiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen.
 

Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. Ter voorkoming van ongevallen zijn voor ladders en trappen regels opgesteld.
 

Warenwet besluit draagbaar klimmaterieel

In de Warenwet zijn eisen vastgelegd waar producten welke door particulieren en bedrijven worden gebruikt aan dienen te voldoen. Arbeidsmiddelen welke hier niet aan voldoen zijn verboden en mogen al helemaal niet verhandeld worden. Dit is zelfs een strafbaar economisch delict. In de Warenwet wordt genoemd dat ladders en trappen dienen te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel. Hierin worden concrete eisen gesteld aan het ontwerp van trappen en ladders.
 

Als keurmeester kunt u materieel tegenkomen van voor de invoering van het besluit in 1986. Dit draagbare klimmaterieel mag niet worden goedgekeurd. Als een fabrikant aan de eisen van het besluit draagbaar klimmaterieel wil voldoen dient hij een typekeuring te laten uitvoeren door een deskundig instituut als bijvoorbeeld TNO. Men gaat ervan uit dat de andere geproduceerde ladders van hetzelfde type van dezelfde kwaliteit zijn. De fabrikant binnen de Europese unie is hier verantwoordelijk voor. In het geval klimmaterieel van buiten de Europese unie wordt geïmporteerd ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur.
 

Arbowet / Arbobesluit over ladders en trappen

Klimmaterieel wat door werkgevers beschikbaar wordt gesteld aan werknemers dient te voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving, kortweg Arbowet genoemd. De Arbowet is gedetailleerd uitgewerkt in de vorm van het Arbobesluit. Voor klimmaterieel is dit nogal vaag, daarom werd er verdere uitleg gegeven in de zogenaamde Arbobeleidsregels. In deze Arbobeleidsregels werd verwezen naar de Warenwet.
 

De letterlijke tekst van het Arbobesluit en de bijbehorende beleidsregels is als volgt:

Artikel 7.4 Deugdelijkheid van arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

1 Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal.

2 Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie.

3 Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst of ingericht, dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.

4 Artikel 3.17 is van overeenkomstige toepassing.
 

EN 131

In Europees verband zijn de eisen ten aanzien van ladders en trappen vastgelegd in de vorm van de EN 131. Deze norm is vertaald in het besluit draagbaar klimmaterieel.
 

NEN 2484

In de Arbobeleidsregels was tot 1 januari 2007 vermeld dat draagbaar klimmaterieel tenminste dient te voldoen aan de NEN 2484. De NEN 2484 is samengesteld op basis van het Besluit draagbaar klimmaterieel, de EN 131 en is aangevuld met specifieke eisen welke nodig zijn voor inzet van klimmaterieel voor zakelijk gebruik. In de NEN 2484 zijn met name sterkte eisen opgenomen waar draagbaar klimmaterieel aan dient te voldoen en is als zodanig voornamelijk interessant voor de ontwerper en/of fabrikant van ladders en trappen.
 

Ook al is deze norm niet meer verplicht, de Arbeidsinspectie zal altijd een afweging maken of een veiliger alternatief mogelijk was in een specifieke situatie. Zeker in de bouw of installatietechniek prevaleren ladders welke voldoen aan NEN 2484.

KMA KeurMeestersapeldoorn
Eendrachtstraat 14
7335 CH Apeldoorn

Telefoon:
- John Sangers   06 - 52 44 26 08

- Henk ten Teije 

Email:
info@keurmeestersapeldoorn.nl (Henk ten Teije)

js@keurmeestersapeldoorn.nl  (John Sangers)